Los Mashis te damos la cordial Bienvenida a este sitio, esperemos que lo pases super bien... aqui te compartimos Juegos, Musica, videos, Frases, Kichwa... Radio iluman y mas... este Sitio es tuyo... Los Mashis lo hacemos entre Tu y Yo. recuerda que los fines de semana estamos en vivo de 6 am a 10 am con lo mejor de la Musica Andina.

jueves, 22 de marzo de 2012

YAKU MAMAPA HATUN PUNCHA, 22 PAWKAR KILLAPI

Yaku mamapa kunan hatun puncha, Tukuy mashikuna, runa kashpa, mishu kashpa, yana mashi kashpa, tukuylla mutsunchik yakutaka, shinapash hipa punchakunaman, shamuk watakunapa yaku tukurina kan, yapata runakuna tukuylla mamallaktapi mirakuymanta.

Chaymantami kunan pachamanta rikuriyashpa, kamashpa kawsana kapanchik, tukuy pachamata. Ñukanchipa churikunaman sumak kawsayta sakinkapak.

Kuyayay Yaku Mamita, amalla illaripanki.

No hay comentarios:

Publicar un comentario